fbpx

Akademie Fpohybu

Program budování zdravých pohybových návyků

Akademie Fpohybu

Program budování zdravých pohybových návyků

Jediný ucelený program budování návyků na práci s tělem a myslí vytvořený ve spolupráci s fyzioterapeuty v ČR.

98 % Spokojenost zaměstnanců

Aplikace principů už pŘi první návštĚvĚ


Naše tělo jako náš hlavní pracovní nástroj

Systematické poznávání těla a získání znalostí, jak umět pracovat s tím hlavním pracovním nástrojem – naším tělem, abychom byli co nejproduktivnější a tělo nebolelo

Principy Akademie Fpohybu

Budování týmovosti

VzdĚlávÁní a nastavení pohybové kultury

Tvorba návyků

Program obsahuje

Vstupní analýzu & Výstupní analýzu

Grafické & video materiály

Gamifikaci vytvořenou ve spolupráci s Konec prokrastinace


Každá lekce obsahuje

Pozdrav kanceláře

Praktickou vzdělávací část 

Pohybové hry popř. energizery související vždy s tématem lekce 


26 workshopů rozdělených do 4 bloků

1 workshop = 45 minut (nebo na základě dohody)

Stačí běžné pracovní oblečení

To vše přímo u vás ve firmě: Akademii Fpohybu jsme schopní realizovat v Praze, Olomouci, Pardubicích a okolí Zábřehu na Moravě

1. Naše prostředí & základní principy

2. Jednotlivé části těla

3. Tělo jako komplex

4. Tělo, mysl a produktivita

Proč začít

Posílení týmového ducha 

Řada nástrojů, pohybových her
a energizerů, za pomocí nichž se zaměstnanci lépe poznají, budou spolupracovat v jiném rozměru, než jsou zvyklí a navíc to všechno bude zábava – skvělé stmelující techniky pro váš kolektiv.

Tělo & Mysl Fpohodě

Pravidelný pohyb snižuje stres
a přispívá k mentální pohodě. Zároveň pravidelnost umožňuje budování nových pohybových návyků, které celkově zvyšují kvalitu života.

Snížení ekonomických nákladů

Investice do zdravotní prevence je z hlediska firemních nákladů levnější, než náklady na pracovní neschopnost a neproduktivitu během pracovní doby

Případová studie – Friendly

Vaše firma fpohybu